Бу холатда депозит хисобга ўтказилган сумма аукционда ютмаган корхонанинг хисоб ракамига кайтарилади.

Конкурс натижалари корхона Аудиторлари кенгаши томонидан тизимдан маълумотлар юклаб олиниб протокол килинганидан сўнг эълон килинади.

Йўк, хар бир лот учун алохида аукцион савдолари ўтказилади.

Аукционнинг амал килиш муддати – порталга кўйилгандан бошлаб 3 иш куни

Конкурслар куйидагича муддатда якунланади:
- Киймати 1000 АКШ долларгача бўлган товар ва хизматларнинг махаллий хариди – 7(етти) календар куни
- Киймати 1000 АКШ долларидан юкори бўлган товар ва хизматларнинг махаллий хариди – 14(ўн тўрт) календар куни
- Кийматидан катъий назар, барча импорт товар ва хизматлар хариди -21(йигирма бир) календар куни

Аукционда катнашиш учун юридик шахслар лот номери бўйича корхонанинг махсус депозит хисоб ракамига махсулот бошланғич кийматининг 5% микдоридаги суммани ўтказишлари ва корхона маъсул ходимлари томонидан ушбу тўлов xarid.gm.uz тизимида активлаштирилишини кутадилар. Хар 3 соатлик давр мобайнида тизимда тўлов активлаштирилади ва аукционда катнашишга рухсат берилади.

Йўк, конкурс ёки аукционларда факат давлат рўйхатидан ўтган юридик шахслар ва якка тартибдаги тадбиркорлар катнашишлари мумкин.

Ишлаб чикариш чикиндилари аукционларида давлат рўйхатидан ўтган ва махсус гувоҳномага эга бўлган юридик шахслар ва якка тартибдаги тадбиркорлар xarid.uzautomotors.com web ресурси оркали регистрациядан ўтиш билан барча барча турдаги конкурсларда катнашишлари мумкин. Кўшимча маълумотлар info@uzautomotors.com электрон почтаси оркали олинади.

Савдо конкурсларда давлат рўйхатидан ўтган ва махсус гувоҳномага эга бўлган юридик шахслар xarid.uzautomotors.com web ресурси оркали регистрациядан ўтиш билан барча турдаги конкурсларда катнашишлари мумкин. Кўшимча маълумотлар info@uzautomotors.com электрон почтаси оркали олинади.